EASYSWIM

EasySwim methode, leuker dan gewone zwemles!
Nieuwe zwemlesmethode door Wetterwille al bijna 11 jaar toegepast

Wat wij al een tijdje wisten wordt nu ondersteund door de cijfers, de EasySwim diepwater zwemles methode is zo'n 10% sneller dan de gewone zwemlessen. Wij waren bij de introductie van deze methode nogal sceptisch.

Omdat wij toch ook vonden dat de methodes voor zwemles in decennia niet of nauwelijks waren veranderd en er toch ook ruimte moest zijn voor innovatie, zijn wij in 2007 met een pilot gestart om zelf te ervaren hoe de methode werkt en of het interessant zou zijn voor ons.
Al snel bleek dat er aan de EasySwim methode een aantal voordelen zitten. Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de methode hierbij een update over de manier waarop zwemschool Wetterwille deze toepast in haar zwemschool.


Een vorm van zwemles waarbij kinderen direct beginnen in diep water. Zij dragen hierbij een zogenaamd floatsuit. Dit laat zich het beste omschrijven als een surfpakje waarin drijvers zitten verwerkt op de borst en rug.
Doordat het kind zich in het pakje volledig veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig is kan het alle energie en aandacht aanwenden voor het aanleren van vaardigheden, immers waar angst zit kan geen instructie zitten. Ook de lesgever kan zich volledig richten op de lesdoelen, het aanreiken van lesstof en het begeleiden van kinderen.
Het is een misverstand dat kinderen alleen vriendje van het water kunnen worden in ondiep water. Een kind dat echt bang is (ongeveer 1 op 10) is dat in ondiep water net zo goed als in het diepe. Door de kundige, vertrouwensgevende houding en de passie van de onderwijzer, maar ook de wilskracht van het kind moet dit overwonnen worden. Het gevoel van veiligheid dat het kind ontleed aan het pakje is hierbij van wezenlijk belang.
Doordat de kinderen direct het diepe in gaan zullen zij de bodem niet missen en is de gewraakte overgang van ondiep naar diep ergens halverwege de opleiding zelfs helemaal afwezig. Na een periode van gewenning gaan we over op het aanleren van zoveel mogelijk vormen van voortbewegen zodat het kind zich bewust wordt van zijn of haar stuwvlakken (handen, onderarmen, voeten en de onderbenen) en deze leert aanwenden op de juiste manier. Wij noemen dat in vaktermen ""watergevoel"" Omdat het kind niet kan staan, komt het in een dwingende situatie terecht en oefent de aangereikte lesstof langer en intensiever. Dit stimuleert leer- en automatiseringsprocessen in de hersenen beter dan bij zwemles waarbij kinderen op ieder moment kunnen gaan staan.
Door de lesstof zo aan te bieden dat kinderen het gevoel hebben aan het spelen te zijn, wordt het maximale uit de spanboog van het individu gehaald en de lestijd optimaal benut. Spelletjes als kikkerspel (beenslag), speedboot (flipperen), scheparmenspel (armslag borst- en rugcrawl), taartenfabriek (schoolarmslag), potlood (te water gaan) en vele drijfvormen wisselen elkaar in korte blokken af, er ontstaat een gevarieerde les waarin kinderen vroeg leren schakelen tussen diverse voortbewegingvormen. Het koppelen van vaardigheden komt ook al aan de orde (spring er in, ga onder, kom boven, draai op de rug en zwem weg met het speedbootbenenspel). Met dit toepassingsgerichte lesgeven kan door het diepe water al direct worden begonnen. Weer een verschil met de reguliere zwemles.
De koppeling van vaardigheden staat centraal in deze fase, het aanleren van de combinatie (maak bij iedere taart een kikker en een zwem) of de crawlslagen ( kun jij het spinnenspel ook spelen met de speedboot erbij?). Alle slagen en opdrachten die een kind bij A moet kunnen laten zien krijgen langzamerhand hun vaste vorm (hoe die uitvoering uiteindelijk zal zijn hangt af van de input, maar ook van de talenten van het kind).
Wij kiezen er voor om de specifieke zwemconditie op te voeren door het zwemmen van veel relatief korte afstanden. Zo houden wij de mogelijkheid om technisch bij te sturen. Ook hebben 10 technisch goede en krachtig gezwommen korte stukken meer rendement dan het zwemmen van lange afstanden want dat is saai voor het kind maar ook voor de lesgevers. Door in deze korte afstanden veel afwisseling van slagen te houden en zaken als duiken door het gat, watertrappen, drijven enz. in de bekende korte blokken te oefenen ontstaat er een geïntegreerde en toepasbare zwemvaardigheid.